องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 25 มี.ค. 2563 ]32
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า [ 24 มี.ค. 2563 ]30
53 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 4) [ 24 มี.ค. 2563 ]37
54 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ [ 20 มี.ค. 2563 ]29
55 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 6 มี.ค. 2563 ]32
56 ประชาสัมพันธ์ โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน [ 5 มี.ค. 2563 ]37
57 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา [ 4 มี.ค. 2563 ]28
58 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการถูกหลอกลวงกรณีอุ้มบุญ [ 4 มี.ค. 2563 ]27
59 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รุ่นที่24 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]36
60 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 2 มี.ค. 2563 ]30
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14