องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]29
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) [ 26 ก.พ. 2563 ]33
63 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 21 ก.พ. 2563 ]33
64 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขจากกระทรวงยุติธรรม [ 21 ก.พ. 2563 ]30
65 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงงยุติธรรม [ 21 ก.พ. 2563 ]35
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 13 ก.พ. 2563 ]31
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]27
68 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]31
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]26
70 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]26
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14