องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.3 กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน [ 31 ส.ค. 2564 ]5
2 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [ 30 ส.ค. 2564 ]7
3 กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]6
4 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 27 ส.ค. 2564 ]7
5 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [ 27 ส.ค. 2564 ]6
6 การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล [ 26 ส.ค. 2564 ]6
7 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 25 ส.ค. 2564 ]6
8 การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด [ 24 ส.ค. 2564 ]5
9 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 23 ส.ค. 2564 ]6
10 การแก้ไขปัญหาสถานที่พัก (โรงแรม) ตามคำสั่งคสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12/6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11