องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.3 กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
2 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
3 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 11 มิ.ย. 2564 ]0
4 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
5 ขอความอนุเคราะห์รับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มิ.ย. 2564 ]0
6 ขอขยายเวลาในการบื่นคำขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
7 ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
8 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 7 มิ.ย. 2564 ]1
9 ขอให้ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีพ.ศ.2566(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
10 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 31 พ.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7