องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.4 กองการศึกษาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณพ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศพด.ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม [ 30 ส.ค. 2564 ]6
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 ส.ค. 2564 ]6
3 บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล [ 30 ส.ค. 2564 ]7
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]5
5 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศพด. [ 26 ส.ค. 2564 ]5
6 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564) เพิ่มเติมกรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2564 ]7
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]7
8 ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดบริการโครงการอาหารกลางวัน [ 24 ส.ค. 2564 ]7
9 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ส.ค. 2564 ]6
10 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศพด.ของอปท. [ 19 ส.ค. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20