องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.4 กองการศึกษาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
2 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
3 ประกาศขยายระยะเวลาจากการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
4 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
5 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
6 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ / ลูกจ้าง / ข้าราชการบำนาญ / ครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
7 การขอรับเงินอุดหนุนของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
8 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
9 การขอรับเงินอุดหนุนของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
10 บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [ 11 มิ.ย. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13