วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายใน 11 หมู่บ้าน ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินและดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 จุด ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮยกร่องพูนดินถนนสายหลังอบต.ดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.42-037 ซอยบ้านท่ากกตาล 2 หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านลำป่าสัก 8 หมู่ที่ 10 บ้านลำป่าสัก ตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาติดตัั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก รหัสครุภัณฑ์ 005-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง