องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]37
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 รอบที่ 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 3 ส.ค. 2563 ]45
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 14 มิ.ย. 2559 ]53
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การชำระภาษีท้องที่ท้องถิ่นในเขต อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปี 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]38