องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับประชาชน [ 8 ต.ค. 2563 ]5
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]11
4 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]10
5 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]11
6 เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 11 ส.ค. 2563 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]15
8 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 16 ก.ค. 2563 ]19
9 แจ้งมติคณะรัฐนตรี การขยายกรอบระยะเวลาของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]12
10 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11