องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]0
2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 6 ม.ค. 2564 ]6
3 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2564 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง อัตราการเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ [ 16 ธ.ค. 2563 ]6
5 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]24
7 ประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับประชาชน [ 8 ต.ค. 2563 ]30
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]31
10 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11