องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2564 ]19
2 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นหน่วยงานที่มีผลงานระดับ AA [ 12 ต.ค. 2564 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]9
5 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]7
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]5
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก *** เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 - ถึง- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ [ 30 ก.ย. 2564 ]6
8 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]10
9 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 12/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]17
10 การรับฟังความเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 [ 24 ส.ค. 2564 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15