องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]9
2 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม2564) [ 29 มี.ค. 2564 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 มี.ค. 2564 ]7
4 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องกำหนดการแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ [ 16 ก.พ. 2564 ]12
5 ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายผ่านธนาคาร [ 16 ก.พ. 2564 ]11
6 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมูลเหล็กจัดตกแต่งสถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วัดดงมูลเหล็ก [ 16 ก.พ. 2564 ]6
7 ส่งเงินคืนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]6
8 โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]18
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13