องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหารที่ว่าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหารที่ว่าง 
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
2. จำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564