องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2564