องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


สำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน และทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้าน และต้นไม้ที่ล้มทับถนนกีดขวางทางสัญจร


จากเหตุการณ์วาตภัย "พายุฤดูร้อน" เมือวันที่ 22 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน และทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้าน และต้นไม้ที่ล้มทับถนนกีดขวางทางสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
และขอคุณกำลังพลสนับสนุนจาก หน่วย นพค.16 พช.กองทัพไทย ที่ส่งกำลังพลเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนตำบลดงมูลเหล็กครับ