องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


งมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6,9,10 และ หมู่ที่ 11 จำนวน 21 หลังคาเรือน


วันที่ 30 เมษายน 2563 นำโดยนายสามิตร  คงอยู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นตัวแทนส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6,9,10 และ หมู่ที่ 11 จำนวน 21 หลังคาเรือน ดำเนินการโดย /ศูนย์บริการคนพิการตำบลดงมูลเหล็ก
/องค์การบริหารส่วนตำบลเงมูลเหล็ก และ สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์