องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ึคู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 8 ม.ค. 2564 ]35
2 คู่มือบริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 7 ม.ค. 2564 ]30
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 7 ม.ค. 2564 ]29
4 คู่มือประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม [ 6 ม.ค. 2564 ]30
5 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2564 ]32
6 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 6 ม.ค. 2564 ]29
7 คู่มือสำหรับประชาชน การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ม.ค. 2564 ]30
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดินและถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]34
9 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]31
10 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ม.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2