องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [ 10 มี.ค. 2563 ]29
2 คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน [ 12 ก.พ. 2563 ]33
3 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 13 ม.ค. 2563 ]31
4 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ [ 9 ม.ค. 2563 ]29
5 คู่มือวินัย [ 7 ม.ค. 2563 ]32
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้ [ 7 ม.ค. 2563 ]32
7 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]29
8 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 12 ธ.ค. 2562 ]35
9 องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ [ 13 พ.ย. 2562 ]29
10 ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 12 พ.ย. 2562 ]32
 
หน้า 1|2