องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 14 ก.พ. 2563 ]36
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]38