องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2564 ]7
2 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]28
3 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 3 มี.ค. 2564 ]27
4 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2564 ]28
5 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2563 ]28
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]28
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]36
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 15 ก.ค. 2563 ]30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]37
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 3 ต.ค. 2560 ]38
 
หน้า 1|2