องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข้อบัญญัติอื่นๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 {สาธารณสุข ฯ} ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2547 [ 25 ส.ค. 2563 ]30
2 {สาธารณสุข ฯ} ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็ก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร (พ.ศ. 2563) [ 25 ส.ค. 2563 ]31
3 {สาธารณสุข ฯ} ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2544 [ 25 ส.ค. 2563 ]29
4 {สาธารณสุข ฯ} ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561 [ 25 ส.ค. 2563 ]30
5 {สาธารณสุข ฯ} ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 [ 25 ส.ค. 2563 ]28
6 {สาธารณสุข ฯ} ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 25 ส.ค. 2563 ]29