องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการลดขยะในครัวเรือนเเบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีท่านไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นประธาน


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการลดขยะในครัวเรือนเเบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีท่านไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการ และคณะผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เเละได้ความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ เเละมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ เด็กเเละเยาวชนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จำนวน 50 คน รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมคือ การรณรงค์เเละให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเเยกขยะเเต่ละประเภทให้ถูกวิธี รวมถึงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกเเละกล่องโฟม เพื่อลดภาวะโลกร้อน เเละลดขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดปลายทาง

คุณส่ง

2023-01-04
2022-11-25
2022-11-25
2022-10-20
2022-08-25
2022-06-27
2022-04-26
2022-03-18
2022-03-02
2022-01-19