องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง จัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก และสถานชีวาภิบาลตำบลดงมูลเหล็ก [ 14 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย (วันที่ 4 พฤษภาคม 2567) [ 9 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย (วันที่ 9 เมษายน 2567) [ 19 เม.ย. 2567 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย (29 มีนาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]2
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]14
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 มี.ค. 2567 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่ [ 15 ก.พ. 2567 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 15 ก.พ. 2567 ]10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ยกเลิก ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว ได้ที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 ม.ค. 2567 ]20
12 ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 10 ม.ค. 2567 ]12
13 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลการใข้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]17
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]16
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]11
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ธ.ค. 2566 ]9
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 ธ.ค. 2566 ]9
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 23 พ.ย. 2566 ]21
19 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]12
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ย. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13