องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเข้มข้นในพื้นที่มีจุด Hotspot [ 1 พ.ค. 2566 ]9
2 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 1 พ.ค. 2566 ]6
3 จัดทำแนวปฏิบัติ Dos and Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 22 ก.พ. 2566 ]28
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 10 ก.พ. 2566 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2566 ]16
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]21
7 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 9 ม.ค. 2566 ]28
8 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]16
9 วิธีการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 16 พ.ย. 2565 ]99
10 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]96
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก [ 7 พ.ย. 2565 ]102
12 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดประชาชน เรื่อง การก่อสร้างถนนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนางั่ว เพื่อเชื่อมต่อถนนสายนางั่ว - สะเดาะพง [ 3 พ.ย. 2565 ]96
13 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]6
14 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 7 ต.ค. 2565 ]93
15 สรุปผลโครงการอลรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกัลการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]95
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]95
17 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-4 [ 5 ต.ค. 2565 ]5
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 18 ก.ค. 2565 ]102
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]95
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1 [ 12 ก.ค. 2565 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10