องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 นายไฉน ก้อนทอง นายกองค...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 95]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 207]
 
  การประชุมบูรณาการประจำเดือน มีนาคม 2565 องค์การบ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 230]
 
  อบต.ดงมูลเหล็กจัดเตรียมทำรพ.สนามสำหรับผู้ที่มากักต...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 273]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อฉ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 216]
 
  กิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 218]
 
  สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๓๑ ...[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 356]
 
  โครงการส่งเสริมคนพิการให้มีรายได้ ประจำปี 2563 กิจ...[วันที่ 2020-08-25][ผู้อ่าน 365]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงทมูลเหล็ก ประจำ...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 348]
 
  โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ทำกระเป...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 382]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 312]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16