องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
  ดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธ...[วันที่ 2019-07-11][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการฝึกชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และสตรี ตำบลดงมูลเหล...[วันที่ 2019-07-10][ผู้อ่าน 350]
 
  โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตำบลดงมูลเหล็ก [วันที่ 2019-07-09][ผู้อ่าน 475]
 
  โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ (กิจกรร...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 254]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 257]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลื...[วันที่ 2019-06-21][ผู้อ่าน 642]
 
  การเซ็นบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์...[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 256]
 
  การประชุมถอดบทเรียนด้านสุขภาพชุมชน สปสช. ณ ห้องประ...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 363]
 
  กิจกรรมการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนโครงการคนไทยใ...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 244]
 
  ลงพื้นที่ สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ 15 ราย [วันที่ 2019-06-14][ผู้อ่าน 366]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำประชาคมตำบลใน...[วันที่ 2019-06-13][ผู้อ่าน 343]
 
  กิจกรรมสร้างเสริมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ ...[วันที่ 2019-06-13][ผู้อ่าน 382]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17