องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลื...[วันที่ 2019-06-21][ผู้อ่าน 671]
 
  การเซ็นบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์...[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 272]
 
  การประชุมถอดบทเรียนด้านสุขภาพชุมชน สปสช. ณ ห้องประ...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 380]
 
  กิจกรรมการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนโครงการคนไทยใ...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 260]
 
  ลงพื้นที่ สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ 15 ราย [วันที่ 2019-06-14][ผู้อ่าน 382]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำประชาคมตำบลใน...[วันที่ 2019-06-13][ผู้อ่าน 361]
 
  กิจกรรมสร้างเสริมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ ...[วันที่ 2019-06-13][ผู้อ่าน 401]
 
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น "โตมาไม่โกง" [วันที่ 2019-06-12][ผู้อ่าน 388]
 
  โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม วันวิส...[วันที่ 2019-05-20][ผู้อ่าน 441]
 
  การประชุมบูรณาการประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562[วันที่ 2019-05-03][ผู้อ่าน 360]
 
  ลงพื้นที่กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ม.5 บ้านโนนตะ...[วันที่ 2019-05-01][ผู้อ่าน 344]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสืบสารประเพณีสงกรานต์ศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2019-04-11][ผู้อ่าน 453]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18