องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
  กิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 363]
 
  สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๓๑ ...[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 501]
 
  โครงการส่งเสริมคนพิการให้มีรายได้ ประจำปี 2563 กิจ...[วันที่ 2020-08-25][ผู้อ่าน 517]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงทมูลเหล็ก ประจำ...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 465]
 
  โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ทำกระเป...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 549]
 
  โครงการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแด่คนดีมีคุณ...[วันที่ 2020-08-03][ผู้อ่าน 472]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนนเส้นหน...[วันที่ 2020-06-03][ผู้อ่าน 448]
 
  ตู้ปันสุข องค์การบริหาีส่วนตำบลดงมูลเหล็ก[วันที่ 2020-05-26][ผู้อ่าน 413]
 
  งมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ ในพื้...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 365]
 
  สำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อดำเน...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 370]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนบ...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 395]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17