องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม


วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชฏัทเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่น โดยองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับคนในช่วงวัย และพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชน ณ โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04