องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAYโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ซึ่งในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กได้ดำเนินการครบทุกครัวเรือน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงพื้นที่ให้ความรู้และตรวจสอบความครบถ้วนของประชาชนในพื้นที่

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04