องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04