องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู


วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู ณ ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04