องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


มื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยมีการจัดกิจกรรมซื้อขา


มื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยมีการจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล ของธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง    จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยออกตั้งจุดรับซื้อทั้ง 11 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบลดงมูลเหล็ก ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ      จะคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทด้วยตนเองก่อนนำมาขาย

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04