องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ และประเด็น การพัฒนาที่เกี่ยวข้องและเสนอโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นปัญหาความ ต้องการของประชาชน

2024-06-28
2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22