องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมเชิงพุทธ พัฒนาพื้นที่วัดให้สะอาด ร่มรื่น แ


วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมเชิงพุทธ พัฒนาพื้นที่วัดให้สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน และข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล มีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 5

 

 

 

2024-06-28
2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22