องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ประจำปี 2566 ในวันที่  30  พฤษภาคม  2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  โดยจัดกิจกรรมทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้

2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-04
2023-08-01
2023-07-11
2023-07-05
2023-06-29
2023-06-26