องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการคนไทยใจอาสา ( กิจกรรมจิตอาสา สร้างพลังพอเพียงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนบ้านโนนตะแบก )


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กได้จัด โครงการคนไทยใจอาสา ( กิจกรรมจิตอาสา สร้างพลังพอเพียงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนบ้านโนนตะแบก ) ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกอาสาในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึก ให้มีความตื่นตัวตระหนักถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อน “ คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน ” ณ รอบหมู่บ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 5

2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-04
2023-08-01
2023-07-11
2023-07-05
2023-06-29
2023-06-26