องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม


วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงได้จัดทำโครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้าน บุคคล นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันกระทำความดี และดำเนินการคัดเลือก “บุคคลหรือองค์กรตัวอย่างที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ และเป็นที่ประจักษ์”เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชนให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04