องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22
2023-09-04