องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว ได้ที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  จัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว ได้ที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก