องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-4

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-4     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-4
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก