องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านลำป่าสัก วันที่ 4 กรกฏาคม 2560


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านลำป่าสัก วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 โดยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกไฉน ก้อนทอง สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก และประชาชนตำบลดมูลเหล็ก
2023-09-04
2023-08-01
2023-07-11
2023-07-05
2023-06-29
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-14
2023-05-30
2023-05-29