องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]122
42 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]122
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]123
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]135
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]122
46 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่นตำบลดงมูลเหล็ก [ 4 ต.ค. 2560 ]117
47 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อจากส่วนที่ 1คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประตำปี) [ 4 ต.ค. 2560 ]119
48 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]113
49 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อจากส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่นตำบลดงมูลเหล็ก) [ 4 ต.ค. 2560 ]120
50 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่นตำบลดงมูลเหล็ก [ 4 ต.ค. 2560 ]123
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]118
52 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ส.ค. 2559 ]118
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 เม.ย. 2559 ]129
 
|1|2หน้า 3