องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
นโยบายของผู้บริหาร


คำแถลงนโยบาย ของนายไฉน ก้อนทอง

    รายละเอียดข่าว

วันที่  10  มกราคม 2565 นายไฉน  ก้อนทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    เอกสารประกอบ คำแถลงนโยบาย ของนายไฉน ก้อนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก