องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก     เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก