องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก