องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12เดือน (เม.ย.65-ก.ย.65)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12เดือน (เม.ย.65-ก.ย.65)    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12เดือน (เม.ย.65-ก.ย.65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก