องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การแสดงจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  เรื่อง การแสดงจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชกา

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การแสดงจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก