องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.5 กองสาธารณสุข
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของอปท. [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
2 ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]0
3 มอบหมายภารกิจให้อปท.ในการป้องกันและควบคุมโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า อบจ.เพชรบูรณ์ [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
5 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
6 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
7 ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
8 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
9 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
10 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกอบจ.เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14