องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
  เข้าสำรวจความเสียหายรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการพิจ...[วันที่ 2017-04-25][ผู้อ่าน 428]
 
  โครงการอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2017-04-20][ผู้อ่าน 495]
 
  ครงการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็...[วันที่ 2017-04-19][ผู้อ่าน 443]
 
  การประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-25...[วันที่ 2017-04-19][ผู้อ่าน 402]
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาศักยภาพ...[วันที่ 2017-04-11][ผู้อ่าน 432]
 
  กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมู...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 556]
 
  โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน ...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 409]
 
  ส่งหนูไปเรียนรู้โลกกว้าง รุ่น 1 ปี 2560[วันที่ 2017-03-28][ผู้อ่าน 430]
 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลดงมูลเห...[วันที่ 2017-03-20][ผู้อ่าน 438]
 
  โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ #การทำด...[วันที่ 2017-03-08][ผู้อ่าน 395]
 
  การประชุมบูรณาการตำบลดงมูลเหล็ก ประจำเดือนมีนาคม[วันที่ 2017-03-02][ผู้อ่าน 491]
 
  องทุน(กองบุญ)สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก เปิดการป...[วันที่ 2017-02-24][ผู้อ่าน 431]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17