องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมายห


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ อสม.เพื่อให้ อสม.ตำบลดงมูลเหล็ก ได้นำความรู้ที่ได้รับไปท่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาสุขภาพของประชาชนตำบลดงมูลเหล็ก ต่อไป
2024-06-28
2024-03-22
2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-22