องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมายห


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ อสม.เพื่อให้ อสม.ตำบลดงมูลเหล็ก ได้นำความรู้ที่ได้รับไปท่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาสุขภาพของประชาชนตำบลดงมูลเหล็ก ต่อไป
2023-09-04
2023-08-01
2023-07-11
2023-07-05
2023-06-29
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-14
2023-05-30
2023-05-29