องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.1 สำนักปลัด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
2 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
3 การจัดทำความตกลงร่วมมือระหว่างปท.ของอปท. [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
4 ขอเชิญบริจาคโลหิต [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
5 การทำสัญญาและรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
6 ขอหินคลุกถมถนนช่วงน้ำขัง [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
7 แจ้งผลการโอนเงินค่าเบี้ยยังชีพ [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
8 แจ้งผลการโอนเงินเบี้ยยังชีพสมาชิกกองทุน (กองบุญ) [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
9 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 15 มิ.ย. 2564 ]0
10 ขอความอนุเคราะห์ขุกลอกคลองสายคลองปลาตาย [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47