องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนและโรงเก็บผลผลิตที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนและโรงเก็บผลผลิตที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
2023-09-04
2023-08-01
2023-07-11
2023-07-05
2023-06-29
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-14
2023-05-30
2023-05-29