องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ [ 8 พ.ย. 2561 ]107
182 ประชาสัมพันธ์การรับเลือกเป็นสภาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) [ 31 ต.ค. 2561 ]102
183 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2561 ]118
184 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]99
185 ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ไม่เป็นความจริง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอชี้แจง ดังนี้ [ 8 ต.ค. 2561 ]121
186 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม [ 28 ก.ย. 2561 ]120
187 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลดงมูลเหล็กประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]105
188 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดตั้งโครงการบ้านสุขสบายขึ้น เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง [ 5 ก.ย. 2561 ]112
189 เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 27 ส.ค. 2561 ]99
190 ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบเพื่อรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก [ 21 ส.ค. 2561 ]99
191 แผนพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2561 ]103
192 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และภาษีบำรุงท้องที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดำเนินการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2561 ]100
193 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 มิ.ย. 2561 ]101
194 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนัก บริเวณประเทศไทยและมีคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ [ 8 มิ.ย. 2561 ]118
195 เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตร และ ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 3 พ.ค. 2561 ]105
196 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย อัคคีภัย [ 3 เม.ย. 2561 ]99
197 เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย [ 27 มี.ค. 2561 ]97
198 เอกสารประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน [ 8 มี.ค. 2561 ]99
199 เอกสารประชาสัมพันธ์ การลดขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงมูลเหล็ก [ 12 ก.พ. 2561 ]108
200 แผนทุจริต พ.ศ 2562 - 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 8 ก.พ. 2561 ]107
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11