องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 มี.ค. 2562 ]118
202 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย อัคคีภัย 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]119
203 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]119
204 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]148
205 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2562 ]145
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา [ 28 ธ.ค. 2561 ]119
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]119
208 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 19 พ.ย. 2561 ]138
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]119
210 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่าง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 พ.ย. 2561 ]120
211 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Run น้ำใจ ๑ บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาล [ 8 พ.ย. 2561 ]121
212 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ [ 8 พ.ย. 2561 ]128
213 ประชาสัมพันธ์การรับเลือกเป็นสภาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) [ 31 ต.ค. 2561 ]121
214 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2561 ]135
215 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]122
216 ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ไม่เป็นความจริง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอชี้แจง ดังนี้ [ 8 ต.ค. 2561 ]143
217 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม [ 28 ก.ย. 2561 ]136
218 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลดงมูลเหล็กประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]127
219 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดตั้งโครงการบ้านสุขสบายขึ้น เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง [ 5 ก.ย. 2561 ]130
220 เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 27 ส.ค. 2561 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13