องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ตำบลดงมูลเหล็ก (ศูนย์พักคอยตำบลดงมูลเหล็ก)และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ [ 20 ก.ค. 2564 ]122
82 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 มิ.ย. 2564 ]128
83 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 25 มิ.ย. 2564 ]109
84 ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 16 มิ.ย. 2564 ]104
85 แผนพับประชาสัมพันธ์ "วิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 10 มิ.ย. 2564 ]104
86 ยืนยันการเข้าดำเนินการซ่อมแซมสนามฟุตซอล [ 14 พ.ค. 2564 ]105
87 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร [ 29 เม.ย. 2564 ]107
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]103
89 การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]103
90 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม2564) [ 29 มี.ค. 2564 ]111
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 มี.ค. 2564 ]121
92 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องกำหนดการแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ [ 16 ก.พ. 2564 ]136
93 ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายผ่านธนาคาร [ 16 ก.พ. 2564 ]145
94 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมูลเหล็กจัดตกแต่งสถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วัดดงมูลเหล็ก [ 16 ก.พ. 2564 ]107
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]18
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]15
97 ส่งเงินคืนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]110
98 โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]106
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]101
100 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2 ก.พ. 2564 ]180
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11